İkoor, mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını, hizmet ve faaliyetlerinin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini planlanmasını ve uygulanmasını amaçlar. Bu bağlamda teknolojik gelişmelerinin, yeni mevzuat

ve yöntemlerin takip edilmesi, iş planlaması ve süreç geliştirme çalışmalarının yapılması, personelin bilgilendirilmesi ve eğitilmesiyle yüksek verimlilik hedeflenmektedir.